School

De Ds. G.H.Kerstenschool is een christelijke basisschool op reformatorische grondslag. Dit betekent dat we het onderwijs willen vormgeven overeenkomstig Gods Woord en de drie formulieren van enigheid. Naast kinderen uit Borssele, bezoeken kinderen uit ‘s-Heerenhoek, Lewedorp en Nieuwdorp onze school. De school is opgericht in 1913 en heeft in 2013 haar 100-jarig jubileum gevierd. We zijn begonnen aan de Catalijneweg, waarna we in 1996 onze intrek namen in een geheel nieuw schoolgebouw aan de Kalootstraat. In 2008 zijn we opnieuw verhuisd, en vanaf toen mogen we werken en leren in een ruim en functioneel gebouw aan de Cleeuwendamme.