MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de Ds. G. H. Kerstenschool.

Oudergeleding:
Willem Jan Joosse
Gijsbrecht van Manen

Personeelsgeleding:
Elsa Pekaar
Mariëlle Jacobse

Taken

De MR adviseert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. 

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr@kerstenschool.nl
Cleeuwendamme 1
4454 BX Borssele

T 0113-351370
E info@kerstenschool.nl