MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.
 

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. 
 

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids
 

Identiteitsprofiel

Bij aanmelding van uw kind op school is er een kennismakingsgesprek en vragen wij in te stemmen met het identiteitsprofiel van onze school.
 

Pestprotocol

Het pestprotocol zetten wij in als we merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. 

 

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy en de privacy van uw kind. We gebruiken een privacy-verklaring en privacy-statement voor onze website.

 

Praktische documenten

U kunt het verlofformulier gebruiken om verlof aan te vragen voor uw kind. Ziekmelden kan via Klasbord ouderportaal. Er is een prentotheek voor de leerlingen van groep 0 t/m 3.

 

 

 

 

 

Cleeuwendamme 1
4454 BX Borssele

T 0113-351370
E info@kerstenschool.nl