MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's


Ons logo laat een opgeslagen Bijbel zien, omdat de Bijbel als Gods Woord ons uitgangspunt is. In het logo is een oude kroontjespen te zien. Die kroontjespen heeft te maken met het oprichten van onze school. Rond het jaar 1912 las een moeder die de Heere liefhad uit de Bijbel Jesaja 44. De woorden “en gene zal met zijn hand schrijven: ik ben des HEEREN“ maakte op haar een diepe indruk en ze ging met die woorden bidden tot God. Deze moeder vond het erg dat haar kinderen deze woorden nooit konden gaan lezen, omdat ze niet naar school konden gaan. Als je toen naar school wilde, moest je een pokkenbriefje hebben en haar kinderen hadden dat briefje niet. Steeds meer ouders maakten zich zorgen en gingen ook bidden.

Er  is toen vrij snel onder leiding van ds. G. H. Kersten een schoolvereniging opgericht en een school gebouwd. De deuren werden op 31 oktober 1913 voor het eerst geopend.

Al meer dan 100 jaar lang bestaat onze school met hetzelfde uitgangspunt als in 1913. De Bijbel, Gods Woord staat bovenaan. Zo geven wij het onderwijs vorm op onze school.

Hieronder ziet u de geschiedenis met locaties van de school.

 
 

Catalijneweg

Van 1913 tot 1996
 


Kalootstraat

Van 1996 tot 2008
 


Cleeuwendamme

Vanaf 2008

 

Cleeuwendamme 1
4454 BX Borssele

T 0113-351370
E info@kerstenschool.nl